Specjalna cena na bilety ulgowe

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy

Informacje o partnerze
Specjalna cena na bilety z kartą ZGrana Rodzina. Bilety normalne i ulgowe w cenie 7 zł
Bilety uprawniają do wstępu na ekspozycje stałe i czasowe.