Auris-Med Aparaty Słuchowe

Nasza firma zajmuje się doborem i dopasowaniem aparatów słuchowych dla osób z ubytkiem słuchu. Wiedzę i doświadczenie zdobywaliśmy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podczas specjalistycznych kursów, ale przede wszystkim w trakcie wieloletniej pracy z osobami niedosłyszącymi. Cieszymy się zaufaniem uznanych lekarzy laryngologów, z którymi współpracujemy aby przywrócić naszym pacjentom radość słyszenia. W naszej pracy szczególne zadowolenie odnajdujemy w chwilach, w których z twarzy naszych pacjentów znika grymas zobojętnienia a pojawia się uśmiech nadziei.