CENTRUM NAUKI KEPLERA PLANETARIUM WENUS

Nowoczesne Planetarium w Zielonej Górze
 
Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus w Zielonej Górze to zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Całkowity koszt to
25,9 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach środków unijnych to 17,9 mln (ok. 69 %). Pozostałe środki zapewniło Miasto Zielona Góra. Planetarium mieści się w zmodernizowanym budynku dawnego kina „Wenus” przy ul. Gen. W. Sikorskiego 10, tuż obok Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Działa w strukturach Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
 
W skład kompleksu wchodzi kilka części: Laboratorium Optyczne „Jaskinia Światła” (kondygnacja podziemna) składające się m.in. z 8 stanowisk: Radiometr Crookesa (wiatraczek słoneczny), Krążek Newtona, Zestaw demonstracyjny optyki geometrycznej, Zestaw demonstracyjny optyki falowej, Rozszczepienie światła białego przez pryzmat. Demonstracja zjawiska dyspersji, Zwierciadło wklęsłe, Spektroskop, Całkowite wewnętrzne odbicie – światłowody, Ekspozycja astronomiczna „Układ Słoneczny” (parter/foyer), w tym: system do projekcji multimedialnych na sferycznym ekranie (kuli) wraz z wyciemnieniem, stanowiska poświęcone planetom Układu Słonecznego i Księżycowi oraz meteorytom a także słynnemu astronomowi - Janowi Keplerowi. Wisienką na torcie jest Centrum lotów kosmicznych (antresola) – multimedialna pracownia komputerowa składająca się ze stanowisk dla 30 uczestników zajęć i stanowiska dla prowadzącego.
 
Absolutnym hitem Planetarium jest natomiast potężna i unikatowa na skalę światową 10 metrowa opuszczana kopuła, na której odbywają się pokazy nieba oraz projekcje filmów z różnych dziedzin nauki i sztuki.
 
Wystawy – ekspozycje, mają charakter edukacyjny oraz popularnonaukowy i są adresowane do zwiedzających począwszy od 5. roku życia. Wszystkie stanowiska wystawy (z wyłączeniem Centrum Lotów Kosmicznych) mają charakter samoobsługowy, co pozwala zwiedzającym na zapoznanie się
z prezentowanym zjawiskiem i przeprowadzenie zaplanowanych doświadczeń we własnym zakresie,  bez udziału przewodnika lub animatora.
 
Część wystaw nawiązuje bezpośrednio do historii regionu lubuskiego. Tuż przy wejściu do planetarium  można zobaczyć słynny meteoryt z Wilkanowa, który spadł tam w 1841 r. oraz zapoznać się z historią obserwacji  astronomicznych w Zielonej Górze, w tym związaną z ufundowaniem teleskopu i budową tzw. Wieży Braniborskiej przeznaczonej do obserwacji astronomicznych. Meteoryt z Wilkanowa jest chondrytem – obiektem starszym, niż Słońce i planety Układu Słonecznego. Stanowiska zawierają również informacje o mieszkającym w latach 1628 – 1630,
w pobliskim Żaganiu, patronie Centrum - Janie Keplerze.
 
Planetarium Wenus posiada łącznie 375 miejsc, przy czym 93 z nich znajduje się bezpośrednio pod kopułą projekcyjną. Dla 85 szczęśliwców przewidziano dodatkowo możliwość odchylenia się na takich fotelach do tyłu.
 
Centrum jest całkowicie dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Znajdują się w nim
4 miejsca na sali głównej, specjalnie przystosowane toalety oraz podesty transportowe. Część stanowisk oferuje krótkie komunikaty głosowe w j. polskim, dla osób niewidomych lub niedowidzących prezentujące dane miejsce. W kompleksie działa również kawiarnia „Wenus Cafe”.
 
 

Aktualne oferty partnera