Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. W Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP pracujemy z wszystkimi, którym bliskie są ideały służby i braterstwa oraz wartości zawarte w Prawie Harcerskim. Obszary naszych działań to między innymi szeroko rozumiana działalność wspierająca (przeciwdziałanie trudnym sytuacjom życiowym), ochrona zdrowia i praw dziecka, bezpieczeństwo publiczne oraz tożsamość i tradycja narodowa, a także sport, turystyka oraz wypoczynek. Jesteśmy sprawdzonym organizatorem obozów letnich pod namiotami. Staramy się, aby nasze programy były odpowiedzią na zmiany zachodzące w świecie, w sferze społecznej jak i kulturowej.

Brak aktualnych ofert partnera