Lubuski Oddział Okręgowy PCK

Działania prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż: Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego Prowadzimy szkolenia oraz wykłady przybliżające tematykę regulacji obowiązujących żołnierzy i osoby cywilne w czasie trwania konfliktu zbrojnego, a także specjalistyczną bibliotekę, zawierającą największy w Polsce zbiór publikacji związanych z międzynarodowym prawem humanitarnym (MPH).

W ramach edukacji z zakresu MPH oraz w trosce o zapewnienie jego poszanowania, współpracujemy bezpośrednio z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, ośrodkami akademickimi oraz instytucjami państwowymi. Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen oraz łączenie rodzin.

Promocja honorowego krwiodawstwa Prowadzimy kampanie i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi. Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą Niesiemy pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacji podobnych kryzysów.

Opieka i pomoc socjalna Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych.

Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach programu „Godne Dzieciństwo” dożywiamy potrzebujące dzieci i zapewniamy im kompleksową opiekę, pozwalając na równy start w dorosłość. Promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat Prowadzimy liczne kampanie i programy edukacyjne skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży: „Superwiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”, „Ratowniczek – pomaga ci pomagać”, „Dbam o swoje zdrowie”, „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy”, „Dziel się Uśmiechem”, „Drogowe ABC”, „Bezpieczny Patrol” oraz „#AkcjaDonacja”. Organizujemy kolonie letnie, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne. Nasi wolontariusze odbywają szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.

Brak aktualnych ofert partnera