Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie to placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i udostępnia zwiedzającym muzealia wojskowo-historyczne.
W chwili obecnej zbiory muzealne liczą ponad 3000 muzealiów. Zgromadzone eksponaty pochodzą od okresu średniowiecza do czasów współczesnych i prezentowane są na czterech salach ekspozycji stałych w XIX-wiecznym zabytkowym pałacu, który jest siedzibą placówki.
Ozdobą są kolekcje: ciężkiej broni i ciężkiego sprzętu wojskowego oraz kolekcja sprzętu lotniczego. Obydwie kolekcje eksponowane są na terenie przypałacowego parku krajobrazowego oraz w pawilonie ekspozycyjnym. W zbiorach muzeum znajduje się wiele unikatów.
Historia muzeum nierozerwalnie wiąże się z postacią doktora Włodzimierza Kwaśniewicza, znanego miłośnika broni białej, organizatora i wieloletniego dyrektora LMW.
Od stycznia 1999 r. muzeum jest Instytucją Kultury Powiatu Zielonogórskiego.

Brak aktualnych ofert partnera