Zielonogórski Ośrodek Kultury

Zielonogórski Ośrodek Kultury powstał w 1974 roku z połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Poradni Kulturalno-Oświatowej. Jako miejska instytucja pełni ważną rolę w organizowaniu życia kulturalnego Zielonej Góry, jej rozwoju, promocji i upowszechnianiu.

Program działania Ośrodka to autorskie projekty służące animowaniu i upowszechnianiu kultury wśród dzieci i młodzieży. Instytucja realizuje program edukacyjny, która tworzy warunki do rozwoju i prezentacji różnych form aktywności młodych: poetyckie Biesiada Słowa i Turniej Jednego Wiersza, Przegląd teatralny "O Złote Pióro Koszałka Opałka", Młodzieżowy Festiwal Piosenki, Jesienne Spotkania Kulturalne AUTUNALIA, konkursy plastyczne, fotograficzne, Galerię Młodych, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA i wiele innych przedsięwzięć.
Ośrodek skupia wiele grup twórczych dla młodszych i starszych. Studio Piosenki ERATO, grupy muzyczne TONIKA, M2, Studio A grupy teatralne PiiiP, CZEGO NIGDY, PACHMILANKA, grupę twórczą BEZ KONTEKSTU, grupę plastyczną BABIE LATO, dziecięcą grupę plastyczną, grupę grafiki komiksowej, kabaret CIACH, chóry CANON i POHULANKA, grupę wokalną CHÓRNIK, grupę działań twórczych SZTUKA PO GODZINACH, Rękodzieło Zielonogórskie oraz klub miłośników Anny German.


Ośrodek prowadzi również działalność wydawniczą (m.in. Informator Kulturalny - informator o imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta, tomiki poezji). Pejzaż kulturalny miasta wzbogacają cykle koncertów i recitali  m.in: Bez Kurtyny, Stały Punkt Programu, oraz  Pod Sceną, wystawy w HydroGalerii czy też wystawy plenerowe.
Czynne od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00. Dodatkowo na godzinę przed koncertem.