Musical English

Co robi dziecko na zajęciach Musical English?

  • poznaje słowa i zwroty angielskie w sposób „niewymazywany” z pamięci – w połączeniu z muzyką i ruchem, poprzez zabawne piosenki i rymowanki;

  • uczy się przez zabawę i bardzo bogato zróżnicowane autorskie pomoce dydaktyczne;

  • uwrażliwia się na język angielski, oraz wykształca zdolność logicznego myślenia;

  • uczy się prawidłowej wymowy angielskiej;

  • nabywa zdolności efektywnego uczenia się języka angielskiego, gdzie istotna nie jest wcale ilość poznanych słówek i zwrotów, ale ich trwałość w pamięci i umiejętność użycia ich w odpowiedniej sytuacji;

  • ma okazję wykonania kart pracy w domu – nie tracąc cennego czasu na zajęciach z nauczycielem;

  • może słuchać piosenek i rymowanek poznanych na zajęciach na płytach CD w domu;

Dlaczego Musical English?

Na zajęciach Musical English każde dziecko traktowane jest indywidualnie, w sposób holistyczny. Wykorzystujemy potencjał poznawczy dzieci w sposób efektywny, ponieważ materiał przyswajany jest przez dziecko wszystkimi dostępnymi mu zmysłami, wzrokiem, słuchem, dotykiem, węchem i smakiem! W taki sposób język poznany na zajęciach jest trwale zapamiętany.

Zajęcia musical English to zajęcia z żywym językiem, nie nudna praca z podręcznikiem przy stoliku. Pamiętajmy, że dzieci uczą się zupełnie inaczej niż my, dorośli. Nie mają motywacji ani potrzeby uczenia się języka. Dla nich to całkowita abstrakcja, a nauka to po prostu zabawa. I właśnie tak musi być! Tylko w taki sposób mogą się nauczyć i nie zrazić się do późniejszej nauki.

Więcej na stronie www.musicalbabies.zielgora.com oraz www.musicalenglish.eu