Studium Muzyczne TONIKA

Studium Muzyczne TONIKA powstało w październiku 1996 roku. Obecnie
organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Edukacji Tonika z Zielonej
Góry.

Prowadzimy naukę w następujących kierunkach:

     * pianino
     * keyboard
     * śpiew
     * gitara
     * ukulele
     * skrzypce